Mối tương quan giữa MỤC TIÊU và KẾT QUẢ MONG ĐỢI của một test case

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Mối tương quan giữa MỤC TIÊU và KẾT QUẢ MONG ĐỢI của một test case

Post by tvn »

Mục đích kiểm thử, có thể gọi là Summary hoặc Objective của 1 test case. Nó giúp mình hiểu là mình đang kiểm thử "cái gì" (trường hợp nào). Lý do tại sao mình phải click click nhập nhập,... làm theo các bước mô tả của test case đó.

Vậy nếu không có nó, thì tôi có test được không?
>> Được nhé! nhưng không tự tin và rất hoang mang. Luôn tự hỏi, mình đang làm gì vậy?

Cá nhân mình đã có cảm giác này lúc mình sang Nhật (năm 2011) làm cho khách hàng. Đọc test case được viết bằng tiếng Nhật, không có summary, chỉ có test precondition (điều kiện tiên quyết), test steps (các bước thực hiện của trường hợp đó), và expected result (kết quả mong đợi). Mình cứ làm và thấy kết quả thực tế (actual/observed result) giống với kết quả mong đợi thì điền kết quả OK, không thì điền NG. Cứ thế mà làm, và rất hoang mang vì một số test case, đến bước nào đó, thì không kiếm ra được cái Link, button,... như mô tả của bước tiếp theo. Ghi kết quả test là “Pending” - ghi chú bị gặp vấn đề ở bước nào.

Kết quả mong đợi trong test case, nó mô tả cho mình biết sau khi "do something" thì mình sẽ muốn thấy CÁI GÌ. Ví dụ như là thay đổi trong database (số dư của tài khoản nào đó), trên màn hình, gửi mail/sms (tin nhắn),... tuỳ vào bạn đang kiểm thử cái gì.

Hi vọng giải đáp được thắc mắc của một số bạn.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”