Kinh nghiệm phỏng vấn dự án Tester/QC

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
ThoNC
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 22 Mar, 2021 2:46 pm
Contact:

Kinh nghiệm phỏng vấn dự án Tester/QC

Post by ThoNC »

Khi phỏng vấn dự án, mình có nhận được các câu và mình trả lời như : (Face to Face)
1. Test case tốt như thế nào bạn coi là tốt ?
=> Trả lời : Một test case được coi là tốt theo em hiểu là TCs đó chính xác theo yêu cầu và focus vào dự án, được tái sử dụng nhiều lần trong các dự án khác nhau, ngắn gọn không có các bước thừa đi thẳng vào vấn đề, dễ thay đổi nếu gặp trường hợp khách hàng thay đổi FS.
2. Process để em bắt đầu công việc test và quản lý test như thế nào ?
=> Trả lời : Em sẽ làm theo các mô hình phát triển dự án theo kinh nghiệm mình đã có như : Waterfall, V model,...
3. Các yếu tố quan trọng mà bạn chú ý trong việc log bug trên tool Jira, Redmine,.. là gì ?
=> Trả lời : Các yếu tố em trả lời đều xuất hiện trên màn hình.
4 . Data : Có một field là Họ và tên em có các Test case làm sao để Hệ thống lưu lại thông tin trên data không cho lưu các khoảng trắng giữa các chữ cái ? Họ chỉ yêu cầu 3 case mà nhanh nhất em có thể nghĩ ra. (Không cần case về GUI, Special character)
=> Trả lời :
- Nhập nhiều khoảng trắng ở đầu Họ và tên.
- Nhập nhiều khoảng trắng giữa các chữ cái tên. VD : Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Loan,....
- Nhập nhiều khoảng trắng ở cuối họ và tên.

* Còn rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ rơi ở mức từ dễ đến trung bình nên em đã hoàn thành.
Các câu trả lời ở trên như vậy theo các bro còn thiếu hay thừa gì cần bổ sung về mặt chuyên môn không ?
* Anh tvn nếu đọc bài này của em mong anh cho em thêm nhiều kiến thức hơn trong các câu hỏi để em có thể hoàn thiện hơn.
Câu 3 là câu em thiếu tự tin nhất bởi em đang bị phụ thuộc nhiều ở các đối tượng trên màn hình tool.
Còn câu 4 : Anh có thể gợi ý thêm cho em thêm vài câu để focus vào ý khách hàng.ThoNC
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 22 Mar, 2021 2:46 pm
Contact:

Re: Kinh nghiệm phỏng vấn dự án Tester/QC

Post by ThoNC »

ThoNC wrote:
Wed 24 Mar, 2021 10:52 am
Khi phỏng vấn dự án, mình có nhận được các câu và mình trả lời như : (Face to Face)
1. Test case tốt như thế nào bạn coi là tốt ?
=> Trả lời : Một test case được coi là tốt theo em hiểu là TCs đó chính xác theo yêu cầu và focus vào dự án, được tái sử dụng nhiều lần trong các dự án khác nhau, ngắn gọn không có các bước thừa đi thẳng vào vấn đề, dễ thay đổi nếu gặp trường hợp khách hàng thay đổi FS.
2. Process để em bắt đầu công việc test và quản lý test như thế nào ?
=> Trả lời : Em sẽ làm theo các mô hình phát triển dự án theo kinh nghiệm mình đã có như : Waterfall, V model,...
3. Các yếu tố quan trọng mà bạn chú ý trong việc log bug trên tool Jira, Redmine,.. là gì ?
=> Trả lời : Các yếu tố em trả lời đều xuất hiện trên màn hình.
4 . Data : Có một field là Họ và tên em có các Test case làm sao để Hệ thống lưu lại thông tin trên data không cho lưu các khoảng trắng giữa các chữ cái ? Họ chỉ yêu cầu 3 case mà nhanh nhất em có thể nghĩ ra. (Không cần case về GUI, Special character)
=> Trả lời :
- Nhập nhiều khoảng trắng ở đầu Họ và tên.
- Nhập nhiều khoảng trắng giữa các chữ cái tên. VD : (1) Nguyễn.......Thị Loan, (2) Nguyễn Thị........Loan
- Nhập nhiều khoảng trắng ở cuối họ và tên.

* Còn rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ rơi ở mức từ dễ đến trung bình nên em đã hoàn thành.
Các câu trả lời ở trên như vậy theo các bro còn thiếu hay thừa gì cần bổ sung về mặt chuyên môn không ?
* Anh tvn nếu đọc bài này của em mong anh cho em thêm nhiều kiến thức hơn trong các câu hỏi để em có thể hoàn thiện hơn.
Câu 3 là câu em thiếu tự tin nhất bởi em đang bị phụ thuộc nhiều ở các đối tượng trên màn hình tool.
Còn câu 4 : Anh có thể gợi ý thêm cho em thêm vài câu để focus vào ý khách hàng.Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”