Các Chứng nhận kiểm định phần mềm

Hỏi đáp về các chứng chỉ khác
Forum rules
Hỏi đáp về các chứng chỉ khác
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Các Chứng nhận kiểm định phần mềm

Post by tvn »

Đây là danh sách một số các chứng chỉ về lĩnh vực kiểm thử phần mềm:

- CATe được cung cấp bởi the International Institute for Software Testing
- CBTS được cung cấp bởi the Brazilian Certification of Software Testing (ALATS)
- Certified Software Tester (CSTE) được cung cấp bởi Quality Assurance Institute (QAI)
- Certified Software Test Professional (CSTP) được cung cấp bởi the International Institute for Software Testing
- CSTP (TM) (Australian Version) được cung cấp bởi K. J. Ross & Associates
- ISEB được cung cấp bởi Information Systems Examinations Board
- ISTQB Certified Tester, Foundation Level (CTFL) được cung cấp bởi International Software Testing Qualification Board
- ISTQB Certified Tester, Advanced Level (CTAL) được cung cấp bởi International Software Testing Qualification Board
- CBTS được cung cấp bởi Brazilian Certification of Software Testing (ALATS)
- TMPF TMap®[dubious – discuss] Next Foundation được cung cấp bởi Examination Institute for Information Science.Moondn
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Sat 07 Dec, 2013 11:40 am
Contact:

Re: Các Chứng nhận kiểm định phần mềm

Post by Moondn »

Vậy học và thi chứng chỉ nào là cơ bản vậy anh. Anh có thể sắp xếp nó theo từng level được ko ạtvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Các Chứng nhận kiểm định phần mềm

Post by tvn »

Đây là những chứng chỉ do nhiều tổ chức cung cấp, nó không phải là thứ tự cao thấp nên không sắp xếp theo level được. Có istqb là có thể nè, vì cùng trong 1 tổ chức

ISTQB Certified Tester, Foundation Level (CTFL) => Advanced Level (CTAL)cunau
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 11 Sep, 2015 3:21 pm
Contact:

Re: Các Chứng nhận kiểm định phần mềm

Post by cunau »

Liên quan đến quản lý nhà nước thì chứng chỉ nào là phù hợp.

Hay Bộ thông tin và Truyền thông sẽ quản lý cái chứng chỉ nào vậy Anh.tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Các Chứng nhận kiểm định phần mềm

Post by tvn »

cunau wrote:Liên quan đến quản lý nhà nước thì chứng chỉ nào là phù hợp.

Hay Bộ thông tin và Truyền thông sẽ quản lý cái chứng chỉ nào vậy Anh.
Sorry, về các loại chứng chỉ liên quan đến quản lý nàh nước thì anh không biết.Post Reply