GO1 Vietnam - QA Engineer (QA QC, Agile, PHP) - Offer up to $1500

Các bạn đã có kinh nghiệm làm việc xin mời post CV ở đây.
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Forum rules
Các bạn QA/QC/Tester đã có kinh nghiệm làm việc xin mời post CV ở đây để các nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn,
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Post Reply
GO1 Vietnam
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Wed 05 Sep, 2018 2:56 pm
Contact:

GO1 Vietnam - QA Engineer (QA QC, Agile, PHP) - Offer up to $1500

Post by GO1 Vietnam »

[HOT JOB]
GO1 Vietnam - QA Engineer position
:arrow: Salary: 800 - 1500 USD
:arrow: 😎 Requirements:
- At least 2 years commercial experience testing within an Agile product delivery organisation.
Proven experience in an Agile delivery environment (Scrum, XP, TDD, BDD).
- Basic coding/scripting skills (PHP) including the use of PHPUnit, Karma and Protractor or similar tools.
Ability to write simple SQL scripts to create and manipulate data.
:arrow: 271/9 Nguyen Trong Tuyen, ward 10, D. Phu Nhuan, HCMC
----
For more details and CV application : https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-go1-vietnam-4546
---
Or send CV directly via mail hr-gvn@go1.comPost Reply

Return to “QA - QC - Tester có kinh nghiệm”