Làm thê nào test chức năng advanced filter(search)

Nơi đăng các bài viết về các loại thiết bị di động khác với Iphone, AndroidBlack Berry
Forum rules
Nơi đăng các bài viết về các loại thiết bị di động khác với Iphone, AndroidBlack Berry
Post Reply
Minh Ngoc123
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Mon 12 Sep, 2016 11:01 pm
Contact:

Làm thê nào test chức năng advanced filter(search)

Post by Minh Ngoc123 »

Mình có 8 fields ví dụ A, B,C,D,E,H,K,L.

Có ai biết test cases cho các trường hợp advanced search không? xin cảm ơn nhiều. :?tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Làm thê nào test chức năng advanced filter(search)

Post by tvn »

Minh Ngoc123 wrote:Mình có 8 fields ví dụ A, B,C,D,E,H,K,L.

Có ai biết test cases cho các trường hợp advanced search không? xin cảm ơn nhiều. :?
Theo mình nghĩ, "advanced search" là tìm kiếm nâng cao. Vậy với 8 fields trên thì mình nghĩ bạn cần phải làm theo các bước sau:
  • Bước 1. Dựa vào từng field bạn sẽ xác định được các giá trị cần test. Ví dụ như, là field điện thoại, thì mình cũng cần validate các giá trị min, max và chỉ cho nhập số, không chấp nhận chữ,... dựa vào yêu cầu của hệ thống. Tham khảo thêm các kỹ thuật thiết kế test case ở đây
    Bước 2. Bạn áp dụng pairwise testing để kết hợp các điều kiện/giá trị bạn đã xác định ở bước 1
Ngoài ra, áp dụng phân vùng tương đương, bạn nên test một số trường hợp tìm không có kết quả, tìm có 1 kết quả và tìm có nhiều kết quả.Post Reply