Không nghe tin gì từ công ty mình đã phỏng vấn, bạn sẽ làm gì?

Chia sẻ kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, cũng như những chuyện vui buồn liên quan đến phỏng vấn xin việc Tester.
Forum rules
Chia sẻ kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, cũng như những chuyện vui buồn liên quan đến phỏng vấn xin việc Tester.
Post Reply
p.uyentrang
Fresher Tester
Posts: 46
Joined: Wed 09 Nov, 2011 10:49 am
Contact:

Không nghe tin gì từ công ty mình đã phỏng vấn, bạn sẽ làm gì?

Post by p.uyentrang »

SAU PHỎNG VẤN 1 TUẦN
Không nghe tin gì từ công ty mình đã phỏng vấn, bạn sẽ làm gì?p.uyentrang
Fresher Tester
Posts: 46
Joined: Wed 09 Nov, 2011 10:49 am
Contact:

Re: Không nghe tin gì từ công ty mình đã phỏng vấn, bạn sẽ làm gì?

Post by p.uyentrang »

Vấn đề nhứt nhối của nhiều người luôn á>
Không nên quá hy vọng và mong chờ tin công ty tuyển dụng gọi, mà hãy đi phỏng vấn nhiều công ty khác. Đó là quy trình Rải CV. Tăng tỷ lệ gọi lên rất nhiều.
Tong link sau có nhiều ý kiến và chia sẻ để mọi người tham khảo thêm https://www.facebook.com/groups/testing ... 698656239/Post Reply